image1 image2

Vítejte

na stránkách farností Krucemburk a Sopoty.

 

Stručný přehled farářů působících v Krucemburku (20. a 21. století)

Začátkem měsíce října uplynulo devadesát let od narození P. Bohuslava Krandy, který zde v naší farnosti působil v letech 1959-1987. V tomto krátkém článku bych chtěl při této příležitosti stručně vzpomenout na jeho působení u nás a zároveň připomenout jména farářů, kteří zde byli v celém 20. století a počátkem 21. století.

Architektonický rozbor kostela sv. Mikuláše v Krucemburku

Rozsáhlý archtitektonický rozbor PhDr. Pavla Borského, CSc. S jeho laskavým svolením tento text mohl být zveřejněn na farních stránkách.

Zajímavosti z historie

Zajímavé informace o lidech a místech v naší farnosti.

Historie Krucemburku

Městys Krucemburk leží na bývalé Ljubětínské (Liběcké) stezce z 11. století, procházející tehdy neprostupnými hvozdy na českomoravském pomezí. K její ochraně zde vznikla strážnice. Krucemburk založil zřejmě počátkem 13. století řád německých rytířů jako horní osadu s farním kostelem a tvrzí, podle jejíhož názvu Kreuzburk (křížový, křižácký hrad) byl Krucemburk pojmenován. Podle jiného výkladu název vzešel z jména rodiště zdejšího majitele práva mincovního, jímž byl v letech 1247-1261 Arlanus Henricus z Kreuzburku v Durynsku.

Historie kostela sv.Mikuláše v Krucemburku

Kostel sv. Mikuláše biskupa /farní/, je připomínaný v 12. století v děkanátu německobrodském. Od roku 1664 byl filiální patřící do Hlinska. V roku 1693-97 byl spravován žďárskými cisterciáky z Vojnova Městce, od roku 1697 se stal opět farním.
Přesně datum počátku stavby kostela sv. Mikuláše, není známý...

Živý Betlém 25.12.2012